κωδικός hibc 39 γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα:

Σαφή