Γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

Δεδομένα παρτίδας γραμμωτού κώδικα (Δημιουργήστε έναν γραμμικό κώδικα ανά γραμμή)
παράδειγμα:

Σαφή

Online-Barcode.com
Change to English?