διαδικτυακή γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα:

Σαφή