Στοίβασε το gs1 databar γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα:

Σαφή